Depressie

Depressie klachten en de methode PRI

Er zijn vele nare gevoelens die horen bij een depressie. De gevoelens zijn altijd negatief. De neerwaartse spiraal is heel duidelijk zichtbaar in de gedachtenpatronen van iemand met depressieve klachten. Het begint met een symbool, een signaal, die zet de negatieve spiraal in werking: Bijvoorbeeld: een vriendin die niet belt wordt gevoeld of geïnterpreteerd als: “ze wil me niet”. Er volgt dan terugtrekken, niks doen en sombere gedachten volgen elkaar op: “niemand wil mij”. Het nare gevoel wordt zo aanwezig: naar bed gaan is een vorm om te ontsnappen aan de eindeloze stroom aan zware gedachten. Er ontstaat een overmatige slaapbehoefte, en men kan moeilijk uit bed komen. De vicieuze cirkel doet zijn werk: je vergeet een afspraak, en daardoor reageren mensen niet perse blij. En dat maakt weer dat hun reactie bij de sombere persoon aankomt als: hij wil mij niet. Depressieve gevoelens gaan vaak gepaard met angst. Ook kan een burn-out op de loer liggen.

De mentale/emotionele aanpak van een depressie met het instrument PRI – Past Reality Integration

PRI  is een methode, een aanpak die er van uit gaat dat we ons kunnen bevrijden uit het doolhof van dikwijls verwarrende en pijnlijke of nare emoties. Deze emoties en blokkades komen voort uit een verdringingsmechanisme. Ons overlevingsinstinct maakt dat we als kind sommige gebeurtenissen niet goed hebben kunnen verwerken en die hebben we moeten verdringen en ontkennen. Ze zijn opgeslagen in ons emotionele brein. En deze verdrongen emoties besturen vaker dan we denken onze gedachten en ons gedrag.

We hebben in onze eerste jaren een gedeeld bewust zijn moeten ontwikkelen: het ene deel bekijkt alles door de ogen van het kind dat we ooit waren, en het andere deel ziet de wereld van de volwassene die we nu zijn. Door deze gespletenheid ervaren we de dingen heel verschillend, afhankelijk van het deel van het bewustzijn waarin we ons op dat moment bevinden.

De methode  – PRI – Past Reality Integration – die ik gebruik gaat ervan uit dat de nare gevoelens – of je je nu juist heel schuldig, onzeker, zwaar, moedeloos of uitgeblust, of het onmachtig, totaal negatief, of een lichtere vorm is, dat het allemaal vormen zijn van een afweermechanisme. Een hele nare reflex van ons systeem, een oud ‘programma’ dat draait en in onze vroege jeugd is opgebouwd. En nu dus als een jas om ons heen hangt die we dragen zolang we niet weten hoe de jas los te maken en uit te trekken. Die jas is ons ook vertrouwd geworden, en, hoewel we de pijn en last zeker niet wensen, we voelen ons ook niet bij machte er veel aan te doen. Net als bij angst en burn-out kan de emotie ons helemaal overnemen.

Concreet stappenplan

Gelukkig is er een concreet stappenplan en goede ervaring met de behandeling en aanpak van depressieve klachten. In de eerste fase is het van groot belang om inzicht te verwerven in hoe het gekomen is dat je in dat nare, trekkende, zware, negatieve, sombere gevoel terecht komt. En hoe dat telkens weer gebeurt, en waarom het zo aanblijft, zo blijft hangen. Dat inzicht, samen met het besef dat je onschuldig (!) bent, dat jij het niet zelf – als persoon – bent die dit veroorzaakt(!), dat besef zal maken dat je naar de volgende fase kunt. Wil je nu als iets meer informatie, mail dan info@merelhoudijk.nl  voor een gratis en vrijblijvend (skype-) gesprek.

Heb ik een depressie?

Als je twijfelt of je zelf een depressie hebt, dan kan je een aantal dingen doen: (a) lees de symptomen zoals beschreven verderop (b) bespreek  jouw situatie met je huisarts of iemand die je vertrouwt  (c) een test kan je een indicatie geven, kijk hier voor de link

Fases in de begeleiding

Er zijn verschillende fases in de begeleiding. In de volgende fase kijk en observeer je jezelf, het is de mindfullness – fase in de behandeling. Je ziet wanneer het mechanisme geactiveerd wordt. Je bestudeert als het ware je eigen reflexen, en je eigen ‘triggers’.  Met heel precieze technieken ga je vervolgens te werk om jouw mechanisme – dat als een oud, gedateerd computerprogramma je je zo naar laat voelen – te ontmantelen. En als je ontmantelen letterlijk neemt – dan doe je dus een mantel uit. Dat is de jas waarover ik al schreef- een jas die je niet meer past, die je leert los te maken en uit te trekken.  Interesse in hoe dit voor jou kan werken? Bel of mail mij dan, het is kosteloos en vrijblijvend.

Hoe kom ik van een depressie af?

In mijn praktijk heb ik voor depressieve klachten een kortdurende lichte inzicht gevende behandeling, er is coaching of een cursus. Onderdelen die aan bod komen zijn beweging,  gezonde leefstijl, lotgenoten, ondersteuning van familie en naasten en het voorkomen van terugval, dus preventie. Dit door het herkennen en erkennen van vroege signalen en specifiek ingrijpen daar op. De psychische gezondheid kan gemeten worden en zodra het mechanisme is geactiveerd is er een remedie. Het herstelproces kan in weken, en ook in maanden plaatsvinden, en eenmaal het instrument PRI in handen, kan men blijvend zichzelf van het nare patroon afhelpen met een praktische aanpak en concreet stappenplan. Digitale ondersteuning middels chat, mail, skype en face-time,  en e-hulp is gebruikelijk in de begeleiding.

Wat is een depressie?

Het is een neerslachtige stemming die vaak en langdurig aanwezig is en niet vanzelf verdwijnt. Er zijn vele verschijningsvormen en ook de mate waarin verschilt. Veel mensen kampen met depressie, 1 op de 20 Nederlanders heeft er last van. Een depressie kan kort duren, enkele weken, maar ook vele jaren. Van een chronische depressie spreek je, als het langer dan 2 jaar duurt.

Aanpak van depressie met PRI

PRI biedt een praktisch stappenplan om toegang te krijgen tot dat emotionele brein. We kunnen nu toegang krijgen tot de pijnlijke herinneringen en die verwerken. We krijgen met dit instrument de sleutel om emoties te ontwarren en te integreren in het hier en nu van elke dag en je daardoor echt beter te gaan voelen.

Net als bij de aanpak van andere psychische klachten zoals stress ga je ook hier kijken wat de symbolen zijn. Wat is de aanjager in het heden die maakt dat je het gevoel hebt: ik kan er niet meer tegen, ik kan het niet.  Je kunt telkens onderzoeken wat de dieperliggende reden is van het gevoel wat je bekruipt. En je kunt kijken naar wat er mogelijk geactiveerd is en wat de dieperliggende oorzaak is van de het nare gevoel.

Hulp bij een depressie

In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen die blijvend van hun patroon van onzekerheid, van depressieve klachten af willen. Zij hebben geobserveerd dat het zich op de een of andere manier telkens weer manifesteert: ondanks goede voornemens toch weer in een depressie terecht gekomen. En ze weten als geen ander dat er iets speelt waar ze nog niet helemaal achter of voorbij zijn. Dit wordt goed geïllustreerd in een ervaringsverhaal. Dan is PRI een heel goed instrument. Ik begeleid mensen stapsgewijs en leer hebben zichzelf te helpen. Het instrument wat ik aan leer is voor een heel leven lang een praktisch tool. Hier is het ervaringsverhaal.

Oorzaken depressie

Hoe begint een depressie, wat is de aanleiding, en wat is de aanleiding of wat veroorzaakt de depressie?

Er zijn genetische factoren en omgevingsfactoren. Als er aanleg is, wil dat niet altijd zeggen dat er zich een depressie gaat manifesteren. Er is dan een verhoogde kans. De sociale en omgevingsfactoren bepalen een groot deel van de kans op het ontstaan van een depressie. Een chemische ontregeling kan worden beïnvloed door de neurotransmitters te beïnvloeden. Bepaalde stoffen, zoals serotonine en noradrenaline * komen bij depressieve mensen minder voor in bepaalde hersengebieden.

Depressie en suïcide, zelfmoord en gedachten aan zelfdoding

Mocht er iemand in je omgeving zijn die een depressie heeft en zich steeds meer terugtrekt, probeer contact te leggen en te laten zien dat je met je hart verbonden bent met diegene. Bekijk onderstaand filmpje. Het heeft echt al levens gered! PRI gaat er van uit dat het ongelooflijke duistere wanhoopsgevoel een afweermechanisme is. En – hoe raar het ook klinkt – dit mechanisme is gebouwd om iets anders (dat er in onze behoeften niet werd voorzien) af te dekken. Dat is in het hier -en-nu niet meer nodig. Maar het mechanisme kan zó sterk zijn dat het ons totaal van de kaart, totaal in een donkere wolk laat verdwijnen. Er is daar echt hulp voor en echt hulp bij nodig.

Mocht jij zelf  met deze gevoelens van duistere wanhoop nu rondlopen: mocht je het totaal niet meer zien zitten, echt, écht: er is hulp en een kloppend hart voor jou ook! Kijk ajb naar onderstaand filmpje en neem contact met me op.

Het gaat mij aan het hart hoe jij – mijn medemens immers – je nu voelt. 0 6 2 7 8 8 1 1 0 9

Symptomen behorend bij depressie

Bij een depressie kunnen zich vele symptomen en gevoelens aandienen. Hieronder staat een hele lijst.

 • Schuldgevoelens
 • Negatieve stemming, negatieve blik en kijk op zaken
 • een gevoel van waardeloosheid
 • emotionele vervlakking
 • een overdreven bestraffend superego / geweten
 • een gevoel van hopeloosheid/hulpeloosheid (“het maakt allemaal niet meer uit”)
 • gevoelens van inadequaat, niet capabel, niet opgewassen zijn
 • slaapstoornissen of verandering van slaapritme
 • te veel, of juist te weinig slapen
 • nachtmerries
 • weinig energie, apathie
 • lusteloosheid, futloosheid
 • duidelijk verminderd plezier of interesse in allerlei activiteiten
 • vermoeidheid
 • geremdheid
 • verminderde lustgevoelens (minder zin in seks)
 • erectiestoornis
 • veel of juist weinig huilen
 • verminderde of juist grotere eetlust
 • duidelijke gewichtsverandering (veel zwaarder óf veel lichter)
 • aanhoudende lichamelijke onrust of juist traagheid
 • besluiteloosheid
 • concentratieproblemen
 • vergeetachtigheid
 • terugkerende gedachten over zelfdoding of de dood in het algemeen
 • zomaar opeens paniek of angstgevoelens
 • prikkelbaarheid / snel geïrriteerd zijn
 • lichamelijke oorzaken waar geen oorzaak voor gevonden kan worden
 • fysieke problemen, zoals verstopping, droge mond, duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid, trillende handen, druk op de borst, hoofdpijn en rugpijn
 • verwaarlozing van sociale contacten of van het huishouden
 • gedragsveranderingen
 • slechtere prestaties bij studie en/of werk
 • onverklaarbare pijn
 • geprikkeldheid
 • sneller geïrriteerd dan normaal

Soorten depressie

Er zijn diverse soorten en vormen van depressie.

 1. a) depressie met psychotische kenmerken: dit is een variant waarbij de persoon in korte of soms langere psychotische periodes terecht komt waarbij het contact met de werkelijkheid weg is.
 2. b) depressie met melancholische kenmerken, Deze vorm van depressie
 3. c) depressie met a-typische kenmerken, daarmee wordt bedoelt die variant waarbij zich andere gedragingen en gevoelens voordoen dan men zou verwachten.
 4. d) seizoensgebonden depressie; dit is de stemmingswisseling die plaatsvindt wanneer de dagen korter worden en er minder licht en zon is op de dag.
 5. e) Postnatale ofwel post partum depressie, deze vorm hangt samen met de komst van een baby. Het kan zulke hevige gevoelens oproepen, dat de moeder, en minder vaak, maar toch ook vaders in een negatieve spiraal terecht komen.
 6. f) Dysthyme stoornis, – chronisch, vanaf jonge leeftijd lichte symptomen. Differentiaaldiagnose – let op combinatie met verslavingen, let op met bijwerkingen medicijnen, en combinatie met lichamelijke kwalen, en onderdeel van bipolaire stoornis

Traditionele behandelingen, medicatie

Traditionele behandelingen met antidepressiva schrijven onder andere voor: Prozac, Zoloft, Fevarin, Cipramil, Seroxat. Traditionele tricyclische middelen hebben als bijwerking gewichtstoename, wazig zien en een droge mond. Steeds vaker wordt aangetoond dat medicatie bij depressie meer kwaad dan goed doet. Antidepressiva hebben bijwerkingen, 30% komt niet meer van de medicijnen af.

De electro-convulsieve therapie: hierbij worden schokken toegediend, mensen hebben aarzeling voor deze therapie.

Depressieve stoornissen

Er zijn depressieve stoornissen die Eufoor of Prikkelbaar genoemd worden, hieronder vallen de 1) Bipolaire I Stoornis,  en de 2) Bipolaire II Stoornis, het verschil is: type I heeft heftige pieken (manie) en dalen, type 2 heeft langere episodes van grote depressiviteit, en lichte stemming verhogingen (hypomane episodes). 3) Cyclothyme stoornis wordt gekenmerkt  door steeds terugkerende maar lichte stemming fluctuaties, vaak chronisch vanaf adolescentie. Er kan verwarring zijn met diverse andere aandoeningen zoals : ADHD, schizofrenie, en ook medische aandoeningen zoals:  dementie en schildklierproblematiek. 4) Een andere vorm is  rapid cycling , hierbij treden steeds sneller wisselende stemmingen op. Het kan ontstaan door medicatie bij depressie. De medicatie die wordt voorgeschreven is: stemming stabiliserende middelen zoals:  Lithium, Tegretol, anti- epileptica, Depakine, antipsychotica, Sedativa. Antidepressiva hebben bijwerkingen, 30% komt niet meer van de medicijnen af.

*PRI, Past Reality Integration, is ontwikkeld door Ingeborg Bosch. Op de site www.prionline.nl is veel informatie te vinden.

Afweermechanismen

PRI gaat er van uit dat een groot deel van ons gedrag wordt gestuurd vanuit het onbewuste. Er zijn vijf afweermechanismen die ons beschermen tegen wat allang voorbij is: een oude wond, beschadigingen uit onze vroege jeugd. De vijf afweermechanismen geven ons in het heden vaak en veel problemen en onrust. Hier een korte beschrijving. Wil je een uitgebreide(re) beschrijving? Mail dan info@merelhoudijk.nl

Angst

We worden angstig voor allerlei zaken. Vaak voor dingen waar we helemaal niet bang voor hoeven zijn. We voelen het in ons lichaam. De illusie is: Ik kan misschien nog ontsnappen, dan krijg ik wat ik nodig heb.

Primaire afweer

We voelen ons onzeker, zien onszelf als minderwaardig. We praten onszelf omlaag. De illusie is:  “ik kan het niet”, “ik ben slecht, ik deug niet” ”ik ben schuldig”” … “en daarom krijg ik niet wat ik nodig heb”

Valse Hoop

We zijn hard aan het werk, we doen ons best. We reageren overdreven behulpzaam. We gaan ons best doen om het anderen naar de zin te maken. De illusie is: “Als ik nu dit ga doen, dan krijg ik wat ik nodig heb”

Valse Macht

We reageren boos, geïrriteerd of oordelend naar de ander. De illusie is:  “het is jouw schuld”, “als jij nu verandert, dan krijg ik wat ik nodig heb”

Ontkenning van behoeften

We gaan dingen uitstellen, vermijden. We gaan onszelf verdoven. We zeggen daarmee (tegen onszelf), en de illusie is:  “met mij is niets aan de hand”, Ik red me wel, het gaat best, er is geen probleem, ik heb niks nodig”.